Personel takip sistemi bünyesinde Access geçiş kontrol sistemi belirli takipleri şirket ya da firma sahiplerine belirtebilmektedir. Bu takip içerisinde en önemli olanı ise personellerin giriş ve çıkış saatlerinin doğru olarak firma bünyesine tanımlamasıdır. Personellerin her iş bünyesinde iş ortamında bulunmaları gereken bir saat vardır. Firma ya da şirketler hangi sektör içerisinde olursa olsun geç kalan bir personeli sorumsuz olarak nitelendirmektedir. Faaliyetleri ve firma içerisindeki performans değerlendirmeleri için önemli bir nokta olan geçiş sistemi önemli ayrıcalıklar sunmaktadır.

            Her bünyenin kendi içerisinde belirli üyeleri bulunmaktadır. Günümüzde bu tür alanların gelişmesi ve genişlemesi sonucu üyeler de artmıştır. Her bünye içerisine kayıt oyan üyelerin kişisel birçok farklı bilgileri vardır. Üye takip yazılımı tam bu noktada devreye girmektedir. Üyelerin bilgilerinin birbirine karıştırılmadan doğru ve ayrıntılı şekilde saklanmasını sağlamaktadır. Üye takip programı önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Belirlenen firma ya da bünye üzerinde her üyenin ayrı bir işlevi olmaktadır.

            Üyeler üzerindeki bu tür işlevlerin kaydı açısından da tercih edilmektedir. Aynı şekilde yazılımlar arasında öğrenci takip yazılımı  da bulunmaktadır. Okul bünyesinde gerçekleştirilen bu kontrol sistemi eğitim açısından önemlidir. Öğrencilerin aktif olarak okula giriş ve çıkışların takip edildiği sistem belirlenen bilgisayar ortamından takip edilmektedir. Sadece öğrenci değil öğrencinin velisi ve ulaşılabilecek yakınları hakkındaki bilgileri de bünyesine kayıt eder. Devamsızlık ve notlar açısından öğrenci ve öğretmenin doğru bir eğitim süreci geçirmesinde yardımcı olmaktadır. Yazılımlar içerisinde kullanım alanı bulan bir yer ise yemekhane yazılımı olmaktadır. Yemekhane bulunduran bünyeler için üretilmiştir.

            Yemekhane giriş ve çıkışları, yemek menü kontrolleri ve bünye içerisindeki bireyin yemekhane kullanımını kayıtlamaktadır. Yazılımlar içerisinde bulunan bekçi kontrol yazılımı da önemlidir. Belirli noktalar içerisinde kontrolü sağlamakla görevli bekçiler için üretilmiştir. Yazılım sayesinde bekçinin kontrol etmesi gereken bölgeyi kontrol edip etmediği kayıt altına alınmaktadır. Araç kullanımının yaygınlaşması ile birçok sorunun önüne plaka tanıma yazılımı ile geçilmektedir. Güvenliğin sağlanması gereken bölgelerde kullanım alanı bulmaktadır. Bölge içerisine girebilecek araçların plakaların sisteme kaydı ile araç geçişleri kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Tüm bu kontrol yazılımların başında ise giriş çıkış kontrol yazılımı sistemi bulunmaktadır. Belirlenen yazılımın kullanıldığı alanlarda giriş-çıkışların kontrolü önemli güvenlik sorunlarının çözümü haline gelmiştir.